Wapen reglement evenementen

1 Algemene regels:

 1.  Binnen het aangewezen evenementen terrein, gelden de regels volgens de WWM (Wet Wapens en Munitie). 
  Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/
 2. De wapenvergunning is verleend voor vrijstelling van WWM: Art. 2 Cat. IV Sub.1 & 2, mits deze wapens bot zijn.
 3. VANA Events BV, verwacht van haar bezoekers dat indien zij een wapen mee willen nemen, zichzelf inlezen op de Wet Wapens en Munitie. VANA Events BV neemt geen verantwoordelijkheid indien bezoekers zichzelf niet correct hebben ingelezen en eigendommen hierdoor overgedragen moeten worden aan de politie.
 4. VANA Events BV en de door hun aangestelde personen hebben het laatste woord in de beslissing die genomen wordt.
 5. VANA Events BV en de door hun aangewezen personen, mogen op elk moment en op elke plek binnen het aangewezen vergunning gebied een wapen check uitvoeren.
 6. Wapens mogen niet worden gedragen, bediend en/of overgedragen worden aan personen onder de 18 jaar. Het verkopen van wapens is slechts toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.
 7. Wapens die de WWM overtreden, zijn te allen tijde verboden. In overleg met de politie is overeengekomen dat de eigenaar van zo’n voorwerp in de gelegenheid wordt gesteld om hier vrijwillig afstand van te doen ter vernietiging. In die gevallen dat er geen afstand van wordt gedaan, alsmede bij excessieve overtredingen, zal er door de politie repressief worden opgetreden.

2 Vergunning gebied:

 1. De toegestane wapens mogen door de bezoekers slechts gedragen worden, binnen het aangewezen evenemententerrein.
 2. De bezoekersparkeerplaats en de kortste route daarvandaan, richting de ingang van het festivalterrein valt onder het evenementen terrein.
 3. Buiten het evenementen terrein (lees: op de openbare weg) dienen alle wapens deugdelijk verpakt vervoerd te worden. Hier zal door de politie op gecontroleerd worden.

3 Blanke wapens: (zwaarden, bijlen, speren, dolken, knuppels, etc)

 1. De blanke wapens zijn zonder uitzondering dusdanig bot dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
 2. De botte blanke wapens dienen veilig en correct gedragen te worden, bijvoorbeeld door het in een schede te dragen. Lange wapens zoals speren, lansen en hellebaarden dienen rechtop gehouden te worden.
 3. Het kopen van een scherp wapen, binnen het evenementen terrein is alleen toegestaan wanneer het desbetreffende wapen direct na aankoop in bewaring wordt gegeven bij een van de wapencheck counters bij de ingang.

4 vuurwapens:

 1. Echte, onklaar gemaakte en op echt lijkende moderne vuurwapens zijn niet toegestaan.
 2. Echt werkende zwart kruit vuurwapens zijn niet toegestaan.
 3. Kruisbogen zijn niet toegestaan.

5 voorbeelden:

Onderstaande voorbeelden zijn ter verduidelijking, maar zijn slechts een greep uit de verschillende wapens. De uiteindelijke beslissing genomen door VANA Events BV op het evenementen terrein is altijd leidend en bindend:

5.1 Toegestaan:

 1. Alle soorten zwaarden, dolken, speren, enzovoorts, zolang deze maar bot zijn.
 2. LARP (schuim), houten of van ander bot materiaal gemaakte wapens.
 3. De meeste Nerfguns, supersoakers, enzovoorts
 4. Neppe of onklaar gemaakte zwartkruit wapens, mits deze niet op moderne vuurwapens lijken

5.2 Niet toegestaan:

 1. Kruisbogen
 2. Messen met meer dan 1 snijkant
 3. Speelgoed, dat op enig manier op een echt moderne vuurwapens lijkt.
 4. Airsoft wapens. Wij zijn geen door de NABV toegewezen Airsoft gebied.
 5. Wapens ongeacht hun vorm, kleur, materiaal en nut enig gevaar kan vormen tijdens het festival.